Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Mini Boys 11 25 16 16 0 0 0.0 Finland
F-boys 10 13 10 10 0 376 37.6 Finland
E-boys 09 0 2 2 0 62 31.0 Finland
Harraste Käsipallo 0 6 6 0 0 0.0 Finland
Mini Girls 11 18 16 15 1 0 0.0 Finland
F-girls 10 0 8 8 0 0 0.0 Finland
E-girls 09 22 6 6 0 167 27.83 Finland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större


Aktia